BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Temubual

Selepas mendapatkan kebenaran responden pengkaji perlu membuat persediaan untuk menjalankan temubual. Di antara langkah-langkah atau panduan perlu di beri perhatian semasa menjalankan temubual ialah :
1. Memberikan imej yang positif dengan memakai pakaian yang sesuai, sampai lebih awal atau tepat pada masa, bersikap mesra dan bersopan santun
2. Menjelaskan maklumat adalah sulit.
3. Menjelaskan siapa yang akan mengakses maklumat yang diperolehi.
4. Menyediakan soalan yang sesuai dengan bahasa yang mudah untuk temubual .
5. Memutuskan lebih awal samada temubual dalam bentuk tidak formal atau formal.
6. Menyediakan buku catatan dan memastikan peralatan lain seperti tape recorder dan sebagainya dalam keadaan baik.
7. Mendapatkan kebenaran responden untuk merakam perbualan atau temubual tersebut jika perlu.
8. Membawa bersama kebenaran bertulis yang telah diperolehi.
9. Menerangkan format dan jenis temubual.
10. Memberikan perhatian terhadap apa yang diperkatakan.
11. Segera bertanya jika pengkaji tidak faham.
12. Mengutamakan soalan yang penting terlebih dahulu.
13. Menanyakan soalan yang sesuai sahaja.
14. Elakkan soalan yang memberi panduan jawapan.
15. Elakkan memberi soalan berbentuk paksaan kepada responden.
16. Membenarkan responden review apa yang diperolehi melalui temubual bagi memastikan maklumat yang diperolehi adalah tepat dan mewakili responden.
17. Memberi peluang responden menanyakan soalan jika perlu.

Panduan Membina Soalan Temubual.
1. Pastikan apa yang hendak diketahui oleh pengkaji.
2. Senaraikan perkara-perkara yang hendak diketahui oleh pengkaji, bermula dengan perkara yang paling penting.
3. Elakkan membina soalan yang bias.
4. Pastikan soalan yang diajukan tidak menyentuh sensitivity responden.
5. Semasa temubual pengkaji boleh memberi tindakbalas bagi memastikan jawapan yang diberikan oleh responden benar-benar difahami oleh pengkaji.
Soalan : Apakah pandangan encik mengenai ruang parker di kampus?
Jawapan : Saya rasa ruang parkir masih bermasalah kerana bilangan kereta melebihi ruang parking.
Paraphrase response: So you believe there are not enough parking spaces for the cars on campus.

Panduan Membina Soalan Temubual.
1. Pastikan apa yang hendak diketahui oleh pengkaji.
2. Senaraikan perkara-perkara yang hendak diketahui oleh pengkaji, bermula dengan perkara yang paling penting.
3. Elakkan membina soalan yang bias.
4. Pastikan soalan yang diajukan tidak menyentuh sensitivity responden.
5. Semasa temubual pengkaji boleh memberi tindakbalas bagi memastikan jawapan yang diberikan oleh responden benar-benar difahami oleh pengkaji.


Selepas mendapatkan kebenaran responden pengkaji perlu membuat persediaan untuk menjalankan temubual. Di antara langkah-langkah atau panduan perlu di beri perhatian semasa menjalankan temubual ialah :
1. Memberikan imej yang positif dengan memakai pakaian yang sesuai, sampai lebih awal atau tepat pada masa, bersikap mesra dan bersopan santun
2. Menjelaskan maklumat adalah sulit.
3. Menjelaskan siapa yang akan mengakses maklumat yang diperolehi.
4. Menyediakan soalan yang sesuai dengan bahasa yang mudah untuk temubual .
5. Memutuskan lebih awal samada temubual dalam bentuk tidak formal atau formal.
6. Menyediakan buku catatan dan memastikan peralatan lain seperti tape recorder dan sebagainya dalam keadaan baik.
7. Mendapatkan kebenaran responden untuk merakam perbualan atau temubual tersebut jika perlu.
8. Membawa bersama kebenaran bertulis yang telah diperolehi.
9. Menerangkan format dan jenis temubual.
10. Memberikan perhatian terhadap apa yang diperkatakan.
11. Segera bertanya jika pengkaji tidak faham.
12. Mengutamakan soalan yang penting terlebih dahulu.
13. Menanyakan soalan yang sesuai sahaja.
14. Elakkan soalan yang memberi panduan jawapan.
15. Elakkan memberi soalan berbentuk paksaan kepada responden.
16. Membenarkan responden review apa yang diperolehi melalui temubual bagi memastikan maklumat yang diperolehi adalah tepat dan mewakili responden.
17. Memberi peluang responden menanyakan soalan jika perlu.